Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Feature extraction from Android application packages and its usage in machine learning for malware classification
Název práce v češtině: Extrakce příznaků z programových balíčků systému Android a jejich použití ve strojovém učení pro klasifikaci malware
Název v anglickém jazyce: Feature extraction from Android application packages and its usage in machine learning for malware classification
Klíčová slova: analýza malware, android, strojové učení, feature engineering
Klíčová slova anglicky: malware analysis, android, machine learning, feature engineering
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Informatický ústav Univerzity Karlovy (32-IUUK)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Bálek
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.05.2017
Datum zadání: 26.05.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.06.2017
Datum a čas obhajoby: 06.09.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.07.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:21.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2017
Oponenti: doc. RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Autor prostuduje aktuální přístupy používané ve statické analýze aplikací pro Android a zhodnotí jejich
vhodnost/přínosnost při použití strojového učení pro identifikaci škodlivých aplikací.
Seznam odborné literatury
Aafer, Yousra and Du, Wenliang and Yin, Heng:
DroidAPIMiner: Mining API-Level Features for Robust Malware Detection in Android,
Security and Privacy in Communication Networks, 127:2013, pp. 86--103
http://www.cis.syr.edu/~wedu/Research/paper/Malware_Analysis_2013.pdf

Nazish, Asad: Dissecting Android Malware : Characterization and Evolution,
Proceedings - IEEE Symposium on Security and Privacy, 2011(4)
http://www.utdallas.edu/~lkhan/papers/06298824.pdf

Zhou, Yajin and Wang, Zhi and Zhou, Wu and Jiang, Xuxian:
Hey, You, Get Off of My Market: Detecting Malicious Apps in Official and Alternative Android Markets,
Proceedings of the 19th Annual Network and Distributed System Security Symposium, 2012(2), pp. 5--8
http://www.cs.columbia.edu/~lierranli/coms6998-11Fall2012/papers/droidrange_ndss2012.pdf


Sahs, Justin and Khan, Latifur: A Machine Learning Approach to Android Malware Detection,
Intelligence and Security Informatics Conference, 2012, pp. 141--147
http://nieh.net/teaching/e6998/papers/OAKLAND12.pdf
Předběžná náplň práce
Cílem práce je navrhnout a prozkoumat různé přístupy pro extrakci příznaků z programových balíčků
systému Android (APK soubory) s ohledem na automatickou analýzu malware. Analýza se zaměří na strukturu APK souboru
včetně Dalvik bytekódu. Součástí práce také bude ověření kvalitu získaných příznaků pomocí vhodného modelu strojového učení
pro klasifikaci vstupních APK souborů (správné zařazení do kategorií škodlivý/neškodlivý soubor).
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The goal of the thesis is to design and study several approaches for feature
extraction from Android application packages (aka APK files) with respect to
future automatic malware analysis. The subject of the analysis is the structure
of the APK file including Dalvik bytecode inside Dalvik Executable. The student
also verifies quality of the final approach by a suitable machine learning
model for deciding whether input APK file is benign or malicious as a part of
the thesis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK