Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Mezinárodněprávní aspekty zhroucení státu
Název práce v češtině: Mezinárodněprávní aspekty zhroucení státu
Název v anglickém jazyce: International Legal Aspects of State Failure
Klíčová slova: Zhroucený stát, státnost, selhání státu
Klíčová slova anglicky: Collapsed state, statehood, state failure
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Martin Faix, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.05.2017
Datum zadání: 04.05.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.09.2017
Datum a čas obhajoby: 25.09.2017 09:00
Místo konání obhajoby: PF UK, místnost č. 219
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:28.06.2017
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2017
Oponenti: JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK