Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Lustration laws in Ukraine: Between post-communism and post-authoritarianism
Název práce v češtině: Lustrační zákony na Ukrajině: Mezi post-komunismem a post-autotarismem
Název v anglickém jazyce: Lustration laws in Ukraine: Between post-communism and post-authoritarianism
Klíčová slova: lustrace, tranziční spravedlnost, Ukrajina, Euromajdan, prověrky, dekomunizace, korupce, Janukovyč, Benátská Komise, ESLP
Klíčová slova anglicky: lustrations, transitional justice, Ukraine, Euromaidan, screening, vetting, de-communisation, corruption, Yanukovych, Venice Commission, ECHR
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jan Šír, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.05.2017
Datum zadání: 03.05.2017
Datum a čas obhajoby: 27.06.2018 08:45
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, Praha 5, J2081, 2081, Jinonice - místn. č. 2081
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2018
Oponenti: Mgr. Karel Svoboda, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
1) Úvod a) Zhodnocení zdrojů, b) metodologie výzkumu
2) Koncept lustrací a tranziční spravedlnosti (transitional justice) ve středoevropském a východoevropském kontextu
3) Ukrajinské lustrace ( a) politický a historický kontext vzniku ukrajinckých lustrací, b) tři cíle ukrajinských lustrací - analýza lustrační legislativy d) implementace lustračních zákonů v rozmezí let 2017-2018
4) Ukrajinské lustrace v kontextu mezinárodního a ústavního práva
5) Závěr a) zhodnocení výzkumu, b) praktické využití výsledků výzkumu
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK