Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Kineziologický rozbor pohybu horní končetiny při jízdě na vozíku dle úrovně míšní léze
Název práce v češtině: Kineziologický rozbor pohybu horní končetiny při jízdě na vozíku dle úrovně míšní léze
Název v anglickém jazyce: Kinesiology analysis of the upper limb movement while wheelchair propulsion by the level of spinal cord injury
Klíčová slova: mechanický invalidní vozík, jízda na vozíku, transverzální míšní léze, tetraplegie, horní končetina
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Vedoucí / školitel: Barbora Frgalová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.04.2017
Datum zadání: 27.04.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.10.2017
Datum a čas obhajoby: 11.09.2017 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.09.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:28.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2017
Oponenti: Mgr. Zuzana Hlinková
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tématem bakalářské práce je kineziologický rozbor pohybu horní končetiny při jízdě na vozíku dle úrovně míšní léze v krčních segmentech. V této práci jsou shrnuty publikované poznatky a studie o stereotypu jízdy na vozíku u chronických pacientů s míšní lézí. Cílem bakalářské práce je především představit jízdu na vozíku z pohledu kinetiky, kinematiky a svalové práce objektivizované pomocí elektromyografie. Pochopení tohoto cyklického lokomočního pohybu může pomoci předejít nebo eliminovat riziko syndromu přetížení horní končetiny. Osoby s tetraplegií mají větší pravděpodobnost výskytu tohoto syndromu z důvodu poruchy neuromuskulárního řízení horních končetin.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK