Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Soudcovský aktivismus
Název práce v češtině: Soudcovský aktivismus
Název v anglickém jazyce: Judicial activism
Klíčová slova: soudcovský aktivismus, dělba moci, soudcovský stát
Klíčová slova anglicky: Judicial activism, separation of powers, juristocracy
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Jan Tryzna, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.04.2017
Datum zadání: 27.04.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.06.2018
Datum a čas obhajoby: 27.06.2018 16:00
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 240, 240
Datum odevzdání elektronické podoby:29.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2018
Oponenti: prof. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK