Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Marketingová komunikace hokejového klubu HC Energie Karlovy Vary
Název práce v češtině: Marketingová komunikace hokejového klubu HC Energie Karlovy Vary
Název v anglickém jazyce: Marketing communication of the hockey club HC Energie Karlovy Vary
Klíčová slova: marketing, sponzoring, reklama, diváci, sportovní klub
Klíčová slova anglicky: marketing, sponsoring, advertisement, audience, sports club
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: Mgr. Markéta Pecinová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.04.2017
Datum zadání: 26.04.2017
Datum a čas obhajoby: 10.09.2018 09:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, U20, H276, Zasedací místnost katedry managementu
Datum odevzdání elektronické podoby:06.04.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:05.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2018
Oponenti: PhDr. Josef Voráček, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK