Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Naučné stezky CHKO Křivoklátsko a jejich využití ve výuce
Název práce v češtině: Naučné stezky CHKO Křivoklátsko a jejich využití ve výuce
Název v anglickém jazyce: Educational Trails of the Protected Landscape Area Křivoklátsko and Their Use in Teaching
Klíčová slova: CHKO Křivoklátsko, naučné stezky, botanika, terénní exkurze, pracovní list, přírodopis
Klíčová slova anglicky: PLA Křivoklátsko, educational trails, botany, field excursions, worksheets, natural history
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jana Skýbová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.04.2017
Datum zadání: 27.04.2017
Datum a čas obhajoby: 28.05.2018 08:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R309, Studovna KBES, 3. patro, vpravo
Datum odevzdání elektronické podoby:17.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Karel Vojíř, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
V této práci se věnuji CHKO Křivoklátsko a jejím naučným stezkám. Charakterizuji tuto oblast z několika přírodovědných hledisek, především se ale zabývám křivoklátskou vegetací. Dále popisuji vybrané naučné stezky Křivoklátska. V praktické části práce navrhuji terénní exkurzi pro školní třídu po jedné z vybraných naučných stezek. Součástí práce jsou také pracovní listy a jejich možné řešení.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In this bachelor thesis I focus on the Protected Landscape Area Křivoklátsko and its educational trails. I characterize this area from several scientific points of view, but especially I deal with the vegetation of Křivoklátsko. Further I also describe selected Křivoklátsko’s educational trails. In the practical part of the thesis I propose a field excursion for a school’s class along one of the selected educational trails. A part of this thesis is also formed by worksheets and their possible solutions.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK