Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Collodiho Pinocchiova dobrodružství v českých překladech a literárních adaptacích
Název práce v češtině: Collodiho Pinocchiova dobrodružství v českých překladech a literárních adaptacích
Název v anglickém jazyce: Czech versions and adaptations of Le avventure di Pinocchio by Carlo Collodi
Klíčová slova: Carlo Collodi|Pinocchiova dobrodružství|překlad|analýza|hodnocení
Klíčová slova anglicky: Carlo Collodi|Le Avventure di Pinocchio|translation|analysis|evaluation
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.04.2017
Datum zadání: 24.04.2017
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.04.2017
Datum a čas obhajoby: 18.06.2018 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Mgr. Alice Flemrová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tématem bakalářské práce jsou české překlady proslulé knihy Carla Collodiho Le avventure di Pinocchio, Doporučuji toto výkladové schéma:

1) Bio-bibliografický medailon Carla Collodiho;
2) České překlady a adaptace Pinocchiových dobrodružství. – Překlady Františka Povera (1908,1925), Otakara Kunstovného (1941, 2016), Marie a Jana Holických (1962, 1969, 1976, 1988, 1995, 2007, 2013), Zory Obstové (2008); adaptace Františka Josefa Andrlíka (1916), Ivana Sece (1998), Vratislava Štovíčka (1998)
3) Analýzy překladatelských a adaptačních řešení na různých úrovních. Např.:
a) lexikon;
b) frazémy;
c) věta;
d) dialogy;
e) expresivní či parodické prvky;
f) zčešťování předlohy (adaptace reálií);
g) jiné případné adaptační postupy (z moralistních či cenzurních důvodů apod.).
4) Závěrečné shrnutí výsledků analýz.
Seznam odborné literatury
Pietro Pancrazi, „Elogio di Pinocchio“, in: týž, Ragguagli di Parnaso, Milano – Napoli, Ricciardi 1967, s. 383-388;
Studi collodiani. Atti del Convegno internazionale, Pescia 5-7 ottobre 1974;
Giorgio Manganelli, Pinocchio: un libro parallelo, Torino, Einaudi 1977;
Renato Bertacchini, Il padre di Pinocchio. Vita e opere di Collodi, Milano, Camunia 1993;
Anna Rosa Vagnoni, Collodi e Pinocchio. Storia di un successo letterario, Trento, UNI Service 2007;
Rossana Dedola, „Pinocchio tra sculture e installazioni“, Italianistica XXXVIII, 2009, č. 3, s. 151-164;
Gianni Rodari, Grammatica della fantasia. Introduzione all'arte di inventare storie, Torino, Einaudi 1973.
Vladimír Nezkusil, Spor o specifičnost dětské literatury, Praha, Albatros 1971;
Jiří Levý, Umění překladu, Praha, Apostrof 2013 (4. vyd.).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK