Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Antiparazitické účinky chelatačních činidel
Název práce v češtině: Antiparazitické účinky chelatačních činidel
Název v anglickém jazyce: Antiparasitic action of chelating agents
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra parazitologie (31-161)
Vedoucí / školitel: RNDr. Róbert Šuťák, Ph.D.
Řešitel:
Předběžná náplň práce
Chelatační činidla jsou chemické látky, které mají schopnost vázat s vysokou afinitou určitý kov. Jejich použití je zásadní především v léčbě nadbytku železa v organismu. Vzhledem k vysokému požadavku železa u rychle se množících organismů můžou tyto látky hrát důležitou roli také v terapii parazitárních nákaz. V rámci diplomové práce bude student zkoumat vliv chelátorů železa na růst, metabolismus a patogenitu u jednobuněčných parazitů (Naegleria fowleri, Acanthamoeba castelanii, Trichomonas vaginalis a jiné).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK