Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Hodnocení efektu metody Nová mluva v léčbě koktavosti
Název práce v češtině: Hodnocení efektu metody Nová mluva v léčbě koktavosti
Název v anglickém jazyce: Assessment of the "New speaking" method in the treatment of stuttering
Klíčová slova: poruchy řeči, balbuties, skupinová terapie
Klíčová slova anglicky: speech disorder, stuttering, group therapy
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300)
Vedoucí / školitel: PhDr. Klára Daďová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.04.2017
Datum zadání: 21.04.2017
Datum a čas obhajoby: 09.05.2018 12:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.04.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:05.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 09.05.2018
Oponenti: MUDr. Michaela Malá
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK