Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Biatlon - problematika rané specializace
Název práce v češtině: Biatlon - problematika rané specializace
Název v anglickém jazyce: Biathlon-questions of early specialization
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu (51-100101)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.01.2017
Datum zadání: 03.01.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.01.2017
Datum a čas obhajoby: 12.06.2017 00:00
Místo konání obhajoby: UK FTVS
Datum odevzdání elektronické podoby:03.01.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:03.01.2017
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2017
Oponenti: Mgr. Jan Sucharda
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK