Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv vnořováné sítě na přesnost simulace turbulentního proudění v centru města
Název práce v češtině: Vliv vnořováné sítě na přesnost simulace turbulentního proudění v centru města
Název v anglickém jazyce: The influence of grid nesting to the accuracy of turbulent flow simulation in a city centre
Klíčová slova: proudění tekutin, turbulence, simulace velkých vírů, městské oblasti, vnořování sítí
Klíčová slova anglicky: fluid flow, turbulence, large eddy simulation, urban areas, grid nesting
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: projekt
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Vedoucí / školitel: Mgr. Vladimír Fuka, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Cílem práce je provést simulace pomocí proudění v idealizovaném centru města "Michelstadt" (Harms et al., 2013) pomocí LES modelu ELMM (https://bitbucket.org/LadaF/elmm) na základě již dříve provedených simulací a vyhodnotit přínos zahuštění výpočetní sítě v menší zájmové oblasti pomocí vnořování sítí implementovaného v modelu ELMM.
Seznam odborné literatury
Harms, Berbekar, Lübcke, Leitl (2013) Flow and dispersion processes in an idealized urban roughness, PHYSMOD 2013, url: http://www.ara.bme.hu/~balczo/out/OTKA_K108936/pub/Harms_etal_2013_PHYSMOD.pdf

Rakai, Franke (2013) Validation of two RANS solvers with flow data of the flat roof Michelstadt case, Urban Climate Volume 10, Part 4, Pages 758–768, url: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212095514000091

Britter, Schatzmann (eds.) (2007) Model evaluation guidance and protocol document, COST 732, COST Office, ISBN: 3-00-018312-4, url: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.523.5503&rep=rep1&type=pdf
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK