Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mantegnův okulus a jeho reflexe v Lombardské oblasti 16. století
Název práce v češtině: Mantegnův okulus a jeho reflexe v Lombardské oblasti 16. století
Název v anglickém jazyce: Mantegna's oculus and its reflection in Lombardy region in sixteenth century
Klíčová slova: Andrea Mantegna, Lombardie, 16. století, Cremona, Mantova, Okulus, Camera Degli Sposi, Lorenzo Leonbruno, Giulio Romano, Sala de Giganti, Palazzo Te, Giulio Campi, San Sigismondo, Stanza Griselda, Castello Sforzesco, Sala Delle Asse, Alessandro Pampurino, Della Colomba, Casa Maffia, Palazzo Fodri, Sant‘ Abbondio, Appartemento Landriani, Della Barba
Klíčová slova anglicky: Andrea Mantegna, Lombardy, 16. century, Cremona, Mantova, Oculus, Camera Degli Sposi, Lorenzo Leonbruno, Giulio Romano, Sala de Giganti, Palazzo Te, Giulio Campi, San Sigismondo, Stanza Griselda, Castello Sforzesco, Sala Delle Asse, Alessandro Pampurino, Della Colomba, Casa Maffia, Palazzo Fodri, Sant‘ Abbondio, Appartemento Landriani, Della Barba
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.04.2017
Datum zadání: 20.04.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.04.2017
Datum a čas obhajoby: 20.06.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.04.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:26.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2017
Oponenti: PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Úvod
Dosavadní literatura, stav a možnosti poznání
Přehled života a díla Andrea Mantegni
Předchůdci Andrea Mantegni v rámci freskové nástropní malby
Technická stránka a proměna okulu
Mantegnovi následovníci
Závěr
Seznam odborné literatury
BOCCAZZI 1969 ― Franca Zava BOCCAZZI: Mantegna. Londýn 1969
ERBEN 1940 ― Adolf ERBEN: Klenby. Praha 1940
GYMPEL 2013 ― Jan GYMPEL: Dějiny architektury od Antiky po současnost. Praha 2013
HARTT 1994 ― Frederick HARTT: History of Italian renaissance art: painting, sculpture, architecture. New York 1994
HEYDENREICH 1974 ― Ludwig Heinrich HEYDENREICH: Architecture in Italy. New Haven 1974
HOVING 1968 ― Thomas HOVING: The great age of fresco: Giotto to Pontormo. Florencie 1968
GOMBRICH 1989 ― Ernst Hans GOMBRICH: Giulio Romano. Milano 1989
KARMON 2011 ― David KARMON: The ruin of the Eternal City: antiquity and preservation in Renaissance. New York 2011
KUTAL 1958 ― Albert KUTAL: Andrea Mantegna. Praha 1958
LIGHTBOWN 1986 ― Ronald William LIGHTBOWN: Mantegna: Drawings and Prints. Berkeley 1986
LIPANSKÁ 1998 ― Eduarda LIPANSKÁ: Historické klenby. Praha 1998
LOSOS 1994 ― Ludvík LOSOS: Techniky malby: Praha 1994
MANCA 2006 ― Joseph MANCA: Andrea Mantegna and the Italian Renaissance. New York 2006
PETR 1926 ― František PETR: Malířské techniky. Praha 1926
RAEBURN ― Michael RAEBURN: Dějiny architektury. Praha 1980
STEVENSON 2003 ― Neil STEVENSON: Architektura: fascinující příběh nejvýznamnějších staveb světa. Praha 2003
ŠEFCŮ/ŠTUMPA 2011 ― Ondřej ŠEFCŮ/ Bohumil ŠTUMPA: 100 osvědčených stavebních detailů: Zednictví. Praha 2011
TOMAN 2000 ― Rolf TOMAN: Umění italské renesance: architektura, sochařství, malířství, kresba. Praha 2000
VASARI 1928 ― Giorgio VASARI: Antonello da Messina; Andrea Mantegna; Pietro Perugino; Donato (Donatello); Alesso Baldovinetti. Praha 1928
Wehlte 1975 ― Kurt Wehlte: The materials & techniques of painting with a supplement on color theory. New York 1975
Předběžná náplň práce
Tato práce je zaměřená na raně renesančního umělce Andrea Mantegnu a jeho odkaz pro další generace. Konkrétně se chci zabývat jeho inovativním přístupem při použití iluzionistické nástropní fresky. Chtěla bych poukázat a přiblížit, v čem se Mantegnův styl použití lišil od jeho předchůdců a kde čerpal inspiraci. Následně bych se zaměřila na přímé následovníky Andrea Mantegni, jakým způsobem převzali dílo tohoto umělce a do jaké míry se jim podařilo toto umění napodobit či přetvořit.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This work is focused on the early Renaissance artist Andrea Mantegna and his legacy for future generations. Specifically, I want to deal with his innovative approach in using illusionist ceiling frescoes. I would like to point out and bring near how Mantegna's style was differed from his predecessors and where he drew inspiration. Subsequently, I want to focus on direct followers of Andrea Mantegna, how they took over the work of this artist and to what extent they were able to imitate or remodel this art.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK