Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jaderné kolektivní stavy v multifononovém modelu
Název práce v češtině: Jaderné kolektivní stavy v multifononovém modelu
Název v anglickém jazyce: Nuclear collective excitations in multiphonon model
Klíčová slova anglicky: nuclear collective motion, Tamm-Dancoff approximation, Hartree-Fock method, multiphonon states
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce:
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: Mgr. František Knapp, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.09.2017
Datum zadání: 20.09.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.10.2017
Zásady pro vypracování
Náplní práce je rozšíření tzv. multifononové metody pro popis jaderných kolektivních excitací pro jádra s valenčními nukleony.
Předpokládá se 1. odvození formalizmu v rámci EMPM (Equation-of-motion Phonon Method) přístupu pro valenční a "core" excitace
2. konstrukce příslušných výpočetních programů
3. aplikace metody s použitím některé realistické nukleon-nukleonové interakce.

Bude zkoumána vzájemná provázanost kolektivních excitací valenčních nukleonů a tzv. "core" excitací pro středně těžká jádra a vliv této vazby zejména na elektromagnetické přechody různých multipolarit.
Seznam odborné literatury
P. Ring, P. Schuck, The Nuclear Many-body Problem, Springer-Verlag 1980.
J. Suhonen, From Nucleons to Nucleus, Springer- Verlag 2007
D. Bianco, F. Knapp, N. Lo Iudice, F. Andreozzi, and A. Porrino, Phys. Rev. C 85, 014313 (2012)
G. De Gregorio, J. Herko, F. Knapp, N. Lo Iudice, and P. Veselý,Phys. Rev. C 95, 024306 (2017)
G. De Gregorio, F. Knapp, N. Lo Iudice, and P. Veselý, Phys. Rev. C 95, 034327 (2017)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK