Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Užitá grafika ve vzdělávacích zdrojích pro oblast informačních a komunikačních technologií
Název práce v češtině: Užitá grafika ve vzdělávacích zdrojích pro oblast informačních a komunikačních technologií
Název v anglickém jazyce: Graphics in learning resources for information and communication technologies
Klíčová slova: teorie dvojího kódu, učebnice, užitá grafika, vizualizace informace
Klíčová slova anglicky: dual coding theory, textbooks, applied graphics, information visualization
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.04.2017
Datum zadání: 13.04.2017
Datum a čas obhajoby: 27.05.2019 10:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R013B, 013B, Zelená učebna, přízemí, KITTV
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2019
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Ing. Irena Fialová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Seznamte se s relevantními informačními zdroji a aktuální situací v oblasti užité grafiky a tištěných a elektronických vzdělávacích zdrojích.
Charakterizujte a popište druhy užité grafiky v kontextu využití ve vzdělávacích zdrojích pro oblast ICT.
Analyzujte a následně porovnejte vybrané vzdělávací zdroje pro oblast ICT z hlediska způsobu využití grafické informace, druhu použité grafiky a dalších relevantních kritérií, která si stanovíte.
Vyhodnoťte Vaše zjištění a formulujte patřičné závěry.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK