Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Theoretical study of charge states in molecular nanostructures on surfaces
Název práce v češtině: Teoretická studie stavů náboje v molekulárních nanostrukturách na povrchu
Název v anglickém jazyce: Theoretical study of charge states in molecular nanostructures on surfaces
Klíčová slova: Teorie funkcionálu hustoty (DFT)|Elektronová struktura|Kelvin Probe Force Mikroskopy (KPFM)|Molekulární elektronika|Syntéza na površích
Klíčová slova anglicky: Density functional theory (DFT)|Electronic structure|Kelvin probe force microscopy|Molecular electronics|On-surface synthesis
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. (32-FZUAV)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.09.2017
Datum zadání: 20.09.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.10.2017
Datum a čas obhajoby: 30.05.2022 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:26.03.2022
Datum odevzdání tištěné podoby:29.03.2022
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2022
Oponenti: Harald Brune
  Carlo Pignedoli
 
 
Konzultanti: Mgr. M. Ondráček, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Bude specifikováno ve studijním plánu doktoranda.
Seznam odborné literatury
1. W.Koch, M.C. Holthausen, A Chemist's Guide to Density Functional Theory, Wiley-VCH (2002), ISBN 3-527-30422-3

2. Solid State Physics G. Grosso, G. P. Parravicini Academic Press (14 Feb 2000) ISBN-10: 012304460X

3. R. M. Martin, Electronic Structure: Basic Theory and Practical Methods, Cambridge University Press (2005)

4. R. G. Parr, W. Yang, Density-functional theory of atoms and molecules, Oxford University Press (1989).
Předběžná náplň práce
Možnost aktivně kontrolovat přenos náboje na atomární úrovni v nanostrukturách otvírá nové možnosti v oblasti nano-elektroniky. Hlubší pochopení procesů spojených s přenosem náboje na atomární úrovni vyžaduje nové postupy v oblasti teoretických simulací. Cílem práce je osvojení si teorie funkcionálu hustoty a její aplikaci na vybrané problémy formování a kontroly nábojových stavů v nanostrukturách. Teoretické výpočty budou prováděny v úzké spolupráci s experimentálními měřeními. V rámci doktorského studia je předpokládán další vývoj počítačových simulací.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Possibility to actively control charge states on atomic scale in nanostructures opens new horizons in the field of nanoelectronics. To get more insight into processes of charge transfer on atomic scale requires new theoretical approaches. The aim of this work is to adopt the density functional theory and its application on selected cases of formation and control of chargé states in nanostructures. Theoretical simulations will be performed in close collaboration with ongoing experimental measurements. Development of computational methods is expected.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK