Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tatarstan between Moscow and Ankara: An Analysis of Tatarstan's Elite's Stance towards the Changing Relations between Turkey and the Russian Federation
Název práce v češtině: Tatarstán mezi Moskvou a Ankarou: analýza postojů elit Tatarstánu k měnícím se vztahům mezi Tureckem a Ruskou federací
Název v anglickém jazyce: Tatarstan between Moscow and Ankara: An Analysis of Tatarstan's Elite's Stance towards the Changing Relations between Turkey and the Russian Federation
Klíčová slova: Tatarstán, Ruská Federace, Turecko, Paradiplomacie, Mezinárodní vztahy, Rusko-turecké vztahy, Centrum-regiony, Kritická analýza diskurzu
Klíčová slova anglicky: Tatarstan, the Russian Federation, Turkey, Paradiplomacy, International Relations, Russo-Turkish Relations, Centre-regions, Critical Discourse Analysis
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Emil Aslan, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.04.2017
Datum zadání: 07.04.2017
Datum a čas obhajoby: 12.09.2017 08:45
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, J2066, Jinonice - místn. č. 2066
Datum odevzdání elektronické podoby:01.08.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:01.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2017
Oponenti: PhDr. Jan Šír, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Albina, Elena, “The External Relations of Tatarstan: In Pursuit of Sovereignty, or Playing the Sub-Nationalist Card?” The Hague Journal of Diplomacy 5 (2010): 99–124.
Duchacek, Ivo D., “The International Dimension of Subnational Self-Government”, Publius: The Journal of Federalism 14, No. 4 (Autumn, 1984): 5–31.
Lecours, André, “Political Issues of Paradiplomacy: Lessons from the Developed world,” Discussion Papers in Diplomacy (Netherlands Institute of International Relations ‘Clingendael’) (December, 2008): 1–15.
Sharafutdinova, Gulnaz, “Getting the ‘Dough’ and Saving the Machine: Lessons from Tatarstan,” Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization 21, No. 4 (October 2013): 507–529.
Sharafutdinova, Gulnaz, ”Paradiplomacy in the Russian Regions: Tatarstan’s Search for Statehood,” Europe-Asia Studies 55, No. 4 (2003): 613–629.
Van Dijk, Theun A., “Aims of Critical Discourse Analisys,” Japanese Discourse 1 (1995): 17–27.
Wodak, Ruth, “Critical Discourse Analysis at the End of the 20th Century,” Research on Language and Social Interaction 32, No. 1-2 (1999): 185–193.
A další...
Předběžná náplň práce
Cílem práce je analyzovat zahraniční politiku (paradiplomacii) Republiky Tatarstán na základě projevů prezidenta Tatarstánu Rustama Minnikhanova a zjistit, zda, případně jak, je paradiplomacie tohoto regionu ovlivňována diplomacií Ruska. Práce tedy sleduje vnější politiku, ale v jejím jádru je snaha nahlédnout do vnitřního fungování Ruské federace a vztahu Moskva-Tatarstán jakožto centra a regionu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the work is to analyse foreign policy (paradiplomacy) of Tatarstan, using the speeches of the President of Tatarstan Rustam Minnikhanov to find out whether, or how, is the paradiplomacy of this region influenced by the diplomacy of Russia. The thesis examines external policies, but at the core of it is the attempt to look into the way Russian Federation works, and how the relations of Moscow and Tatarstan, as a centre and a region, work.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK