Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Střední Evropa jako ideální prostor (v díle Ingeborg Bachmannové a Libuše Moníkové)
Název práce v češtině: Střední Evropa jako ideální prostor (v díle Ingeborg Bachmannové a Libuše Moníkové)
Název v anglickém jazyce: Central Europe as an ideal space (illustrated with the works of Ingeborg Bachmann and Libuše Moníková)
Klíčová slova: Ingeborg Bachmannová, Libuše Moníková, mýtus, habsburský mýtus, Böhmen am Meer, utopie, identita, střední Evropa
Klíčová slova anglicky: Ingeborg Bachmann, Libuše Moníková, myth, the Habsburg myth, Böhmen am Meer, utopia, identity, Central Europe
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.04.2017
Datum zadání: 06.04.2017
Datum a čas obhajoby: 05.09.2019 08:45
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, Praha 5, J2081, 2081, Jinonice - místn. č. 2081
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2019
Oponenti: PhDr. Monika Březinová
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK