Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Colonia Dignidad: (sebe)prezentace a skutečnost. Zločiny přesahující hranice
Název práce v češtině: Colonia Dignidad: (sebe)prezentace a skutečnost. Zločiny přesahující hranice
Název v anglickém jazyce: Colonia Dignidad: (Self)Presentation and Reality. Crimes Exceeding the Borders
Klíčová slova: Colonia Dignidad, Paul Schäfer, německo-chilské vztahy, Augusto Pinochet, kolonie.
Klíčová slova anglicky: Colonia Dignidad, Paul Schäfer, german-chilean relationships, Augusto Pinochet, colony.
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.04.2017
Datum zadání: 06.04.2017
Datum a čas obhajoby: 10.06.2019 09:15
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, Praha 5, J2080, Jinonice - místn. č. 2080
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2019
Oponenti: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK