Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývojová dysfázie u dětí s kochleárním implantátem
Název práce v češtině: Vývojová dysfázie u dětí s kochleárním implantátem
Název v anglickém jazyce: Children with Specific Language Impairment and Cochlear Implant
Klíčová slova: Kochleární implantace, vývojová dysfázie, komunikační systémy, znakový jazyk, mluvená řeč, morfologicko-syntaktická rovina
Klíčová slova anglicky: Cochlear implantation, specific language impairment, communication systems, sign language, spoken speech, morphological-syntactic level
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.10.2016
Datum zadání: 03.10.2016
Datum a čas obhajoby: 06.06.2017 13:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:21.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK