Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Two Conceptions of Thinking in H. Arendt’s Writings
Název práce v češtině: Dvě koncepce myšlení v díle H. Arendtové
Název v anglickém jazyce: Two Conceptions of Thinking in H. Arendt’s Writings
Klíčová slova: Arendtová|Myšlení|Intersubjektivita|Pravda|Kommunikace|Ideologie
Klíčová slova anglicky: Arendt|Thinking|Intersubjectivity|Truth|Communication|Ideology
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Václav Němec, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.03.2017
Datum zadání: 31.03.2017
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.04.2017
Datum a čas obhajoby: 19.06.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Ve své diplomové se zaměřím na pojetí myšlení u Hannah Arendtové. Zejména se pokusím ukázat, že v díle Arendtové jsou přítomny dvě odlišné koncepce myšlení. První koncepce se opírá o komunikaci a svět. Podle této koncepce myšlení vychází ze společného světa a má sloužit k vybudování politických vztahů mezi lidmi. Druhá koncepce myšlení na rozdíl od první tvrdí, že myšlení je podle své definice mimosvětskou činností a nemůže sloužit k politickým účelům s výjimkou mimořádných případů. Porovnání těchto různých koncepcí myšlení bude uskutečněno na základě analýzy další mentální schopnosti člověka – schopnosti soudů. Budu hájit tezi, myšlení ztratí možnost a schopnost pronikat do společného světa, protože schopnost soudů přebírá řadu funkcí, které dříve vykonávalo myšlení.
Seznam odborné literatury
Primární:
H. Arendt, Philosophy and Politics, in: Social Research, Vol. 57, No. 1 (Spring 1990).
H. Arendt, Origin of Totalitarianism, THE WORLD PUBLISHING COMPANY Cleveland and New York, Cleveland, 1962.
H. Arendt, Essays in Understanding, Schocken books, New York, 1994.
H. Arendt, Lectures on Kant’s Political Philosophy, The University of Chicago Press, Chicago, 1982.
H. Arendt, The Life of the Mind, A Harvest Book - Harcourt, Inc. San Diego New York London, 1978.
H. Arendt, Eichmann in Jerusalem. A Report on the Banality of Evil, The Viking Press, New York, 1964.
H. Arendt, Men in Dark Times. Harcourt, Brace & World, New York, 1968.

Sekundární:
Ernst Vollrath, Hannah Arendt and the Method of Political Thinking, Social Research, Vol. 44, No. 1, Hannah Arendt (SPRING 1977), pp. 160-182.
R. Beiner, Hannah Arendt on Judging, The University of Chicago Press, Chicago, 1992.
M. Canovan, Hannah Arendt. A Reinterpretation of her Political Thought, Cambridge University Press, 1992.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK