Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Proměny televizního média z pohledu publika
Název práce v češtině: Proměny televizního média z pohledu publika
Název v anglickém jazyce: Tranformation of television from the perspective of its audience
Klíčová slova: televize, média, nová média, internet, digitalizace, globalizace, manipulace, sdělení, publikum, informace
Klíčová slova anglicky: television, media, new media, internet, digitalization, globalization, manipulation, announcement, audience, information
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Elektronická kultura a semiotika (24-KEKS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Irena Řehořová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.03.2017
Datum zadání: 30.03.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:30.06.2017
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMMM4A10)
Oponenti: Mgr. Aleš Svoboda
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce bude věnována tématu televize jako neustále se vyvíjejícího média a otázce, zda současné televizní publikum stále tvoří diváci a je pro něj vhodné označení používané pro klasická masmédia, anebo se televize natolik přiblížila novým médiím, že by už bylo příhodnější hovořit o jejích "uživatelích". Na základě předpokladu, že přístup společnosti k televizi se během let její existence proměňoval, budeme archeologicky zkoumat televizi z pohledu několika předních mediálních teoretiků v posledních desetiletích. Budeme zkoumat především to, jak se změnilo rozhraní mezi televizním médiem a divákem a zejména možnosti, které televize nabízí svému publiku. Nejprve se zaměříme na téma tzv. remediace autorů Jay D. Boltera a Richarda Grusina. Následně se zaměříme na badatelský směr archeologie médií vycházející z díla Archeologie vědění Michala Foucaulta a budeme zkoumat televizi a diskurz, jehož je součástí. Odrazíme se především od myšlenek autorů, jako je Jussi Parikka, Siegfried Zielinski, William Uricchio či Axel Bruns. Objeví se také díla mediálních teoretiků Marshalla McLuhana, Lva Manoviche a dalších. Zvláštní pozornost bude věnována především problematice postupného vývoje televize jako média a jejího publika. Televize je totiž považována za jedno z tradičních (starých) médií, to se podle mého názoru ovšem s technologickým vývojem mění a tímto způsobem už o ní uvažovat nelze.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK