Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Senzorická analýza jako námět pro laboratorní cvičení
Název práce v češtině: Senzorická analýza jako námět pro laboratorní cvičení
Název v anglickém jazyce: Sensory Analysis as a Theme for Laboratory Practice
Klíčová slova: Senzorická analýza, sladká, hořká, Coca-Cola
Klíčová slova anglicky: Sensory analysis, bitter, sweet, Coca-Cola
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Vedoucí / školitel: PhDr. Martin Rusek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.03.2016
Datum zadání: 16.03.2016
Datum a čas obhajoby: 31.05.2017 12:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R231, 231, posluchárna chemie, 2. patro, vlevo, na konci chodby za mříží
Datum odevzdání elektronické podoby:19.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2017
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studentka se seznámí s běžnými postupy sensorické analýzy. Jednotlivé principy pak zohlední při návrhu laboratorních cvičení pro žáky základních a středních škol. V analýze se zaměří konkrétně na sladkou a hořkou chuť, faktory ovlivňující vnímání těchto chutí, práh citlivosti, nejnižší rozeznatelnou koncentraci apod.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK