Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Využití sociálních sítí ve výuce němčiny jako cizího jazyka
Název práce v češtině: Využití sociálních sítí ve výuce němčiny jako cizího jazyka
Název v anglickém jazyce: Using social networks for teaching German as a foreigne language
Klíčová slova: Moderní technologie, internet, sociální sítě, Facebook, vzdělávání, německý jazyk
Klíčová slova anglicky: Modern technology, internet, social networking, Facebook, education, German language
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra germanistiky (41-KG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.03.2017
Datum zadání: 01.05.2017
Datum a čas obhajoby: 06.09.2019 10:00
Místo konání obhajoby: Spálená 10, Praha 1, SP216
Datum odevzdání elektronické podoby:12.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2019
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PaedDr. Dagmar Švermová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Teoretická část:
1. rešerše odborné literatury k tématu - cíle výuky NJ jako CJ, sociální sítě, charakteristika cílové skupiny z hlediska vývojové psychologie, metodické postupy pro práci se sociálními sítěmi
2. Úvod - popis současného stavu řešeného tématu, zvolená literatura, metody a techniky výzkumu
Praktická část:
1. příprava návrhů praktických metodických postupů pro využití sociálních sítí ve výuce NJ jako CJ
2. výběr cílové skupiny a výzkumného vzorku
3. verifikace navržených postupů v praxi u vybraného výzkumného vzorku
4. diskuse ke zjištěným datům ve vztahu k současnému stavu řešeného tématu
5. formulace závěrů
Seznam odborné literatury
RÖSLER, D. Deutsch als Fremdsprache: eine Einführung. Stuttgart; Weimar: Metzler, 2012.
ROCHE, J. Fremdsprachenerwerb, Fremdsprachendidaktik. Tübingen: UTB, 2008.
BRDIČKA, Bořivoj. Role internetu ve vzdělávání [online]. Kladno: AISIS, 2003 [cit. 2017-04-19]. ISBN 80-239-0106-0. Dostupné z: http://web.archive.org/web/20070221031546/http://omicron.felk.cvut.cz:80/~bobr/role/
CILLIERS, Paul. Complexity and postmodernism: Understanding complex systems [online]. London: Routledge, 2002 [cit. 2017-04-19]. ISBN 0-203-17457-7. Dostupné z: http://14.139.206.50:8080/jspui/bitstream/1/1690/1/Cilliers,%20Paul%20-%20Complexity%20and%20Postmodernism.pdf
DIJCK, José van. The culture of connectivity: a critical history of social media. New York: Oxford University Press, 2013. ISBN 978-0-19-997077-3.
RIDEOUT, Victoria. Children, Teens, and Entertainment Media: The View From The Classroom [online]. Vjr Consulting, 2012 [cit. 2017-04-19]. Dostupné z: http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/1083077/20832535/1351788309210/CSM_TeacherSurveyReport2012_FINAL.pdf?token=McCXE5tZhC8zWzm7%2B7I369IvBVs%3D
ROSEN, Larry D., Mark CARRIER a Nancy A- CHEEVER. Understanding the iGeneration and the way they learn. New York: Palgrave Macmillan, 2010. ISBN 978-0-230-61478-9.
BRDIČKA, Bořivoj. Vliv technologií na inovaci výukových metod. In: Sborník konference Informační gramotnost [online]. Brno: MZK, 2005, s. 92-97 [cit. 2017-04-19]. ISBN 80-7051-160-5. Dostupné z: http://www.spomocnik.cz/pub/VlivTnaI_BB04.pdf
Computers in Human Behavior [online]. New York: Elsevier Science, 2017 [cit. 2017-04-20]. ISSN 1873-7692. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com.ezproxy.nkp.cz/science/journal/07475632
ANDERSON, Terry. Is Blogging worth it for the aspiring academic? VIRTUAL CANUCK: Teaching and Learning in a Net-Centric World [online]. 2015 [cit. 2017-04-20]. Dostupné z: http://terrya.edublogs.org/2015/01/21/is-blogging-worth-it-for-the-aspiring-academic/
BOŘIVOJ, Brdička. Vliv technologií na děti prudce roste. Spomocník pro využití moderních technologií ve výuce [online]. 2011 [cit. 2017-04-19]. Dostupné z: http://spomocnik.rvp.cz/clanek/11103/
KUBELOVÁ, Veronika a Lenka MALÍŘSKÁ. Potenciální závislost na mobilním telefonu. Prevence úrazů, otrav a násilí [online]. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra sociální práce a sociální politiky, 2009, 2009(1), 14-25 [cit. 2017-04-19]. ISSN 1804-7858. Dostupné z: http://casopis-zsfju.zsf.jcu.cz/prevence-urazu-otrav-a-nasili/administrace/clankyfile/20120402122524248641.pdf
Pozornost. Jan Zouhar: pro studenty [online]. [cit. 2017-04-19]. Dostupné z: http://mujweb.cz/zouharj/psychologie/pozornost.htm
WILLIAMSON, Ben. Social media and public pedagogies of political mis-education. Code acts in education [online]. 2017 [cit. 2017-04-20]. Dostupné z: https://codeactsineducation.wordpress.com/2016/11/16/social-media-and-public-pedagogies-of-political-mis-education/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK