Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hodnocení síly nádechových svalů běžců po běžeckém výkonu na 100 m a 3000 m pomocí POWERbreathe K5
Název práce v češtině: Hodnocení síly nádechových svalů běžců po běžeckém výkonu na 100 m a 3000 m pomocí POWERbreathe K5
Název v anglickém jazyce: Assessing inspiratory muscle strength in runners after 100-m and 3000-m running using POWERbreathe K5
Klíčová slova: POWERbreathe, dechová limitace zátěže, síla nádechových svalů, IMT, běh, sprint
Klíčová slova anglicky: POWERbreathe, breathing limitation, inspiratory muscle strength, IMT, running, sprint
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.03.2017
Datum zadání: 11.07.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.06.2019
Datum a čas obhajoby: 11.06.2019 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:13.05.2019
Do kdy má student odevzdat:13.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2019
Oponenti: Mgr. Marek Obešlo
 
 
 
Předběžná náplň práce
Sledovali jsme vývoj klidových hodnot SIndex a PIF 25 běžců a těchto hodnot po sprintu na 100 m a běhu na 3000 m o intenzitě 70 % své HRmax. K vyšetření jsme použili POWERbreathe® K5. Probandům byla vyšetřena klidová spirometrie a obvody hrudníku (při maximálním inspiriu a expiriu) ve čtyřech úrovních. Podle respiračních amplitud v dolním hrudním sektoru byli probandi rozděleni na skupiny A (> 5,0 cm; n = 11) a B (< 5,0 cm; n = 14).
Probandi skupiny A s nižšími hodnotami respiračních amplitud mají nižší pružnost hrudníku, což představuje vyšší mechanický odpor pro nádechové svaly v průběhu inspiria. Průměrné hodnoty síly nádechových svalů ze všech měření byly u těchto probandů nižší než u probandů skupiny B. Na sílu nádechových svalů mají vliv dynamické vlastnosti hrudního koše.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK