Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Spokojenost zákazníků se službami Wellness fitness centra Hany Bany
Název práce v češtině: Spokojenost zákazníků se službami Wellness fitness centra Hany Bany
Název v anglickém jazyce: Customer satisfaction with the services of Wellness fitness centre Hany Bany
Klíčová slova: sportovní marketing, služba, sportovní služba, sportovní produkt, marketingový mix služeb, kvalita služeb, marketingový výzkum
Klíčová slova anglicky: sport marketing, service, sport service, sport product, marketing mix of service, quality of service, marketing research
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: Mgr. Markéta Pecinová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.03.2017
Datum zadání: 28.03.2017
Datum a čas obhajoby: 10.09.2018 09:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, U20, H276, Zasedací místnost katedry managementu
Datum odevzdání elektronické podoby:23.08.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:22.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2018
Oponenti: PhDr. Tomáš Ruda, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK