Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Microstructure and Texture of Titanium Prepared by Powder Metallurgy
Název práce v češtině: Mikrostruktura a textura titanu připraveného přáškovou metalurgií
Název v anglickém jazyce: Microstructure and Texture of Titanium Prepared by Powder Metallurgy
Klíčová slova: titan, kryogenní mletí, sintrování elektrickým proudem, textura, transmisní EBSD
Klíčová slova anglicky: titanium, cryogenic milling, spark plasma sintering, texture, transmission EBSD
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyziky materiálů (32-KFM)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.03.2017
Datum zadání: 19.06.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.07.2017
Datum a čas obhajoby: 06.06.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:11.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2018
Oponenti: Ing. Tomáš Chráska, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Petr Harcuba, Ph.D.
RNDr. Ondřej Srba, Ph.D.
Zásady pro vypracování
1) rešerše odborné literatury – ultrajemnozrnný titan a slitiny titanu, kryogenní mletí, sintrování elektrickým proudem, mechanismy zpevnění
2) příprava materiálu pomocí kryogenního mletí a sintrování elektrickým proudem (SPS)
3) studium mikrostruktury prášků a sintrovaných vzorků pomocí skenovací elektronové mikroskopie
4) charakterizace mechanických vlastností prostřednictvím měření mikrotvrdosti a tlakových zkoušek
5) podrobná diskuse vlivu zpracování na mikrostrukturu materiálu a vlivu mikrostruktury na mechanické vlastnosti
6) tepelné zpracování vzorků a diskuse vývoje mikrostruktury po tepelném zpracování
7) sepsání diplomové práce
Seznam odborné literatury
G. Lutjering, J. C. Williams; „Titanium“, Springer; 2007
T. G. Langdon, „Twenty-five years of ultrafine-grained materials: Achieving exceptional properties through grain refinement", Acta Mater., roč. 61, č. 19, s. 7035–7059, lis. 2013.
C. Suryanarayana, „Mechanical alloying and milling", Prog. Mater. Sci., roč. 46, č. 1–2, s. 1–184, 2001.
C. Suryanarayana a N. Al-Aqeeli, „Mechanically alloyed nanocomposites", Prog. Mater. Sci., roč. 58, č. 4, s. 383–502, květen 2013.
O. Ertorer, T. D. Topping, Y. Li, W. Moss, a E. J. Lavernia, „Nanostructured Ti Consolidated via Spark Plasma Sintering", Metall. Mater. Trans. A, roč. 42, č. 4, s. 964–973, 2011.
F. Sun, A. Zúñiga, P. Rojas, a E. J. Lavernia, „Thermal stability and recrystallization of nanocrystalline Ti produced by cryogenic milling", Metall. Mater. Trans. A, roč. 37, č. 7, s. 2069–2078, 2006.
W. J. Lu, L. Xiao, D. Xu, J. N. Qin, a D. Zhang, „Microstructural characterization of Y2O3 in in situ synthesized titanium matrix composites", J. Alloys Compd., roč. 433, č. 1–2, s. 140–146, květen 2007.
Předběžná náplň práce
Titan a jeho slitiny patří k perspektivním materiálům zejména v leteckém průmyslu a pro biotechnologické aplikace. Zmenšením velikosti zrna lze dosáhnout dalšího zlepšení mechanických vlastností, příp. i superplastického chování při deformaci.
Studovaný materiál bude vyroben cestou práškové metalurgie pomocí vysokoenergetického kulového mletí v kapalném argonu a následného sintrování elektrickým proudem (SPS). Očekává se, že výsledný materiál bude mít ultra-jemnozrnnou strukturu a zvýšenou pevnost. Cílem této pionýrské práce je prozkoumat možnosti a podmínky přípravy ultrajemnozrnného titanu touto unikátní metodou. Podle dosažených výsledků se může práce dále zabývat studiem ultrajemnozrnné struktury a fázových transformací ve slitině Ti15Mo, případně studovat vliv keramických částic Y2O3 na tepelnou stabilizaci ultra-jemnozrnné struktury čistého titanu. Součástí experimentální práce bude zejména samostatné studium mikrostruktury pomocí skenovací elektronové mikroskopie a samostatné měření mechanických vlastností pomocí měření mikrotvrdosti a tlakových zkoušek.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Titanium and its alloy belong to the perspective materials for application in aircraft manufacturing and biomedicine. Metallic materials with decreased grain size show enhanced mechanical properties and may show superplastic deformaiton behaviour at elevated temperatures.
Cryogenic milling and subsequent spark plasma sintering will be used for preparation of studied material. It is assumed that the prepared material will be ultra fine grained (UFG) and possess enhanced strength.
The aim of this pioneering work is to investigate possibilities and conditions of preparation of UFG titanium using this unique techniques.
Depending on the achieved results, thesis can further deal in investigation of UFG microstructure and phase transformations of Ti15Mo alloy and in the effect of ceramic Y2O3 particles on the thermal stability of UFG microstructure. Experimental methods will include scanning electron microscopy, microhardness measurements and compression tests.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK