Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Význam a vliv rolnického hnutí Tonghak a jeho interpretace v korejských výukových materiálech
Název práce v češtině: Význam a vliv rolnického hnutí Tonghak a jeho interpretace v korejských výukových materiálech
Název v anglickém jazyce: Significance and influence of Tonghak peasant movement and its interpretations in Korean educational materials
Klíčová slova: Korejská republika|Korejská lidově demokratická republika|moderní dějiny|tonghak|rolnické hnutí tonghak|středoškolské učebnice|interpretace dějin
Klíčová slova anglicky: Republic of Korea|Democratic People’s Republic of Korea|modern history|Tonghak|Tonghak Peasant Movement|high school textbooks|interpretation of history
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sinologie (21-KSI)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.03.2017
Datum zadání: 21.03.2017
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.03.2017
Datum a čas obhajoby: 15.06.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Tomáš Horák, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Vladislava Mazaná, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Diplomantka se ve své práci bude věnovat trendům interpretace hnutí Tonghak v korejských učebnicích, zejména druhé poloviny 20. století, v návaznosti na politické prostředí a ideologické korektivy konkrétních období a vlád.
Při zpracování bude postupovat následujícím způsobem:
a) Vymezí metodu a rozsah tématu;
b) stručně objasní vývoj výuky korejské historie od koloniální éry do současnosti v kontextu politické a společenské situace se zaměřením na výklad moderní historie na středních školách;
c) v klíčové části práce se bude věnovat rozboru tématu východního učení Tonghak a jeho spojitosti s rolnickým povstáním roku 1894, resp. vlivem událostí na dobové politické a společenské dění. Při tomto rozboru se zaměří na celkový akcent, rozsah a rozdílné interpretace událostí. Tuto analýzu provede na reprezentativním výběru jihokorejských učebnic historie pro střední školy a podle možnosti i dostupných severokorejských materiálů.
Seznam odborné literatury
Prameny:
Výběr z jihokorejských učebnic dějepisu pro střední školy mezi roky 1957-2014, zejména:
Jŏksagjojukkuhö. Kodŭngguksa. Sŏul: Kjousa, 1957
I Wan-sun. Inmunkje kodŭng hakkjo kuksa. Sŏul: Kjohaksa, 1971
Kuksapchjŏnčchanüwŏnhö. Kodŭng hakkjo kuksa. Sŏul: Tähangjogwasŏdžusikhösa, 1979
Kuksapchjŏnčchanüwŏnhö. Kodŭng hakkjo kuksa(ha). Sŏul: Tähangjogwasŏdžusikhösa, 1999
Han Čchŏl-ho et al. Kodŭng hakkjo hanguksa. Sŏul: (džu)Miräen, 2014
Severokorejské prameny:
Čosŏn čŏnsa. Pchjŏngjang 1984 – 6.
Čosŏnrjŏksa. 7. vydání. KLDR: Kim Il-sŏng čonghaptähakčchulpchansa, 2003

Literatura:
Jŏksagjojugjŏnguso. Uri jŏksagjojugŭi jŏksa (Historie výuky našich dějin). Sŏul: Hjumŏnisŭtchŭ čchulpchangŭrup, 2015. ISBN 9788958627937
YI, Kil-sang, et al. The history of education in Korea: A sourcebook, Republic of Korea: The Academy of Korean Studies Press, 2015. ISBN 9791158660581
YOUNG, Carl F. Eastern Learning and the Heavenly Way. USA: University of Hawai’i Press, 2014. ISBN 9780824838881
EM, Henry. Great Enterprise: Sovereignty and Historiography in Modern Korea. USA: Duke University Press, 2013. ISBN 9780822353577.
ECKERT, Carter J. ET AL. Dějiny Koreje. 2. vydání. Praha: NLN, 2009. ISBN 978-80-7106-580-7.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK