Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Specialni bezbodove prostory
Název práce v češtině: Specialni bezbodove prostory
Název v anglickém jazyce: Special point-free spaces
Klíčová slova: bezbodova topologie, framy a lokaly, oddelovani, jine podminky vymezujici specialni pripady
Klíčová slova anglicky: point-free topology, frames and locales, separation, other specific conditions
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Aleš Pultr, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.03.2017
Datum zadání: 25.09.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.02.2021
Datum a čas obhajoby: 01.07.2021 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:21.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 01.07.2021
Oponenti: doc. RNDr. Martin Klazar, Dr.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zpracovani a shrnuti znamych vysledku, hledani dalsich souvislosti.
Seznam odborné literatury
Johnstone, Stone Spaces
Picado and Pultr, Frames and locales,
casopisecka literatura
Předběžná náplň práce
Tato práce se zabývá oddělovacími axiomy v bezbodové topologii.
Zavádíme pojem slabé inkluze, což je relace, která je slabší než
relace $\leq$. Slabé inkluze poskytují formalizmus, kterým lze studovat
standardní separační axiomy jako subfitness, fitness nebo regularitu.
Důkazy provedené pomocí slabých inkluzí často přináší nový pohled na
vlastnosti daného axiomu.

Práce se soustředí zejména na výsledky ohledně subfitness
axiomu. Studujeme zde sublokál, který vznikne jako průnik všech
codense sublokálů daného lokálu. Dokazujeme, že tento sublokál nemusí
být nutně subfit. Pro spaciální framy nemusí být spaciální.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis concerns separation axioms in point-free
topology. We introduce a notion of weak inclusion, which is a
relation on a frame that is weaker than the relation $\leq$. Weak inclusions
provide a uniform way to work with standard separation axioms such as
subfitness, fitness, and regularity. Proofs using weak inclusions
often bring new insight into the nature of the axioms.

We focus on results related to the axiom of subfitness. We study a
sublocale which is defined as the intersection of all the codense
sublocales of a frame. We show that it need not be subfit. For spacial
frames, it need not be spacial.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK