Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Curling: od zábavy k modernímu sportu
Název práce v češtině: Curling: od zábavy k modernímu sportu
Název v anglickém jazyce: Curling: from entertainment to modern sports
Klíčová slova: Curling, sport, modernita, alternativa
Klíčová slova anglicky: Curling, sport, modernity, alternative
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Antropologická studia (24-KOA)
Vedoucí / školitel: PhDr. Marek Halbich, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.04.2017
Datum zadání: 13.04.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2017
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2017
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK