Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Žánrové tendence young adult literatury z hlediska romance
Název práce v češtině: Žánrové tendence young adult literatury z hlediska romance
Název v anglickém jazyce: Genre Tendencies in Young Adult Literature from the Perspective of Romance
Klíčová slova: young adult, literatura, René Girard, romance, fantasy, žánrové tendence
Klíčová slova anglicky: young adult, literature, René Girard, romance, fantasy, genre tendencies
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Studium humanitní vzdělanosti - Filosofický modul (24-FM)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.03.2017
Datum zadání: 19.03.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2017
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2017
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Ondřej Váša, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Northop Frye: Anatomie kritiky,
René Girard: Lez romantismu a pravda románu.
Lubomír Doležel: Narativní způsoby v české literatuře.
Tzvetan Todorov: Úvod do fantastické literatury.
Šidák, Pavel: Úvod do studia genologie.
Předběžná náplň práce
Svou bakalářskou práci jsem se rozhodla zaměřit na žánrové tendence v young adult literatuře z hlediska romance. V tomto případě romancí myslím vztah mezi hlavní hrdinkou a jejím objektem zájmu. Pozornost budu věnovat také milostným trojúhelníkům, které jsou častým aspektem literatury pro mladé dospělé.
Jelikož je žánr young adult (dále YA) velice široký a zahrnuje mnoho subžánrů, rozhodla jsem se jej omezit pouze na fantasy literaturu (tzn. knihy, které jsou zasazené v současném světě a obsahují fantaskní prvky; např. upíry, vlkodlaky, víly apod.). Abych výběr ještě více zúžila, pro svou práci jsem si zvolila knihy (resp. série), které podléhají i následujícím kritériím:
• Americké překladové knihy
• V případě sérií musí být všechny díly již vydané v českém překladu
• Kniha vyšla v originále v 21. století
• V případě sérií by neměla mít více než 4 díly
• Příběh je vyprávěn pouze z jednoho pohledu, tedy hl. protagonisty (nezáleží však, zda se jedná o ich- či er-formu)
• Obsahují milostný trojúhelník, tedy hlavní hrdinka si vybírá mezi dvěma objekty zájmu
Při výběru konkrétních knih jsem vycházela především z portálu http://goodreads.com a následujících seznamů, ve kterých hlasují sami čtenáři:
• https://www.goodreads.com/list/show/141.Best_Young_Adult_Fiction
• https://www.goodreads.com/list/show/4516.Best_YA_Paranormal_Fantasy_Romance_Books
A dále také dle Young Adult Library Services Association (YALSA).
Na základě těchto kritérií jsem si pro svou práci vybrala následující knihy/ série:
• Sága Stmívání od Stephenie Meyer (Stmívání, Nový měsíc, Zatmění, Rozbřesk)
• Série Nora Gray od Beccy Fitzpatrick (Zavržený, Crescendo, Ticho, Finále)
• Série Pád od Lauren Kate (Pád, Muka, Vytržení, Vykoupení)
Cílem mé práce by mělo být vymezení opakujících se aspektů v tomto žánru a vytvoření jakého si rámce, který YA charakterizuje.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK