Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 284)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Astronomický výzkum na Karlově univerzitě v Praze od roku 1882 do současnosti
Název práce v češtině: Astronomický výzkum na Karlově univerzitě v Praze od roku 1882 do současnosti
Název v anglickém jazyce: Astronomical research at Charles University in Prague from 1882 until the
present time
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Astronomický ústav UK (32-AUUK)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Martin Šolc, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.03.2017
Datum zadání: 16.03.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.03.2017
Datum a čas obhajoby: 12.06.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.03.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:16.03.2017
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2017
Zásady pro vypracování
Téma vhodné pro posluchače učitelství některé kombinace s fyzikou.

Po rozdělení Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze na českou a německou část v roce 1882 zůstala Klementinská hvězdárna jako součást německé univerzity, zatímco na české univerzitě postupně vznikl ústav fyzikální a pak astronomický. Diplomová práce má podat přehled o astronomických publikacích a vědeckém zaměření astronomů a fyziků na českých ústavech (František Josef Studnička, Vojtěch Šafařík, August Seydler, Vincenc Strouhal, Gustav Gruss, Václav Heinrich, František Nušl, Vincenc Nechvíle, Josef Mohr, Vladimír Vanýsek atd.) a na ústavech německých (Ladislaus Weinek, Rudolf Spitaler, Albert Einstein atd., v meziválečném a válečném období pak na ústavech spravovaných Deutsche Universitaet zu Prag - Georg Alter, Werner Schaub atd.).
Seznam odborné literatury
Kovář L.: Dějiny Astronomického ústavu Karlovy univerzity v letech 1889-1939, diplomová práce na AÚ UK, MFF UK, 1983
Materiály z archivu UK - personálie profesorů, inventáře diplomových prací atd.
Životopisy a nekrology astronomů v domácích i zahraničních časopisech.
Předběžná náplň práce
Historie astronomického výzkumu na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze, resp. na její české a německé části v době od rozdělení v roce 1882 až do konce 1. sv. války, poté na obnovené Karlově univerzitě a na nově vzniklé Německé univerzitě v Praze.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK