Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
From nationalism to perpetual conflict: The case of Nagorno-Karabakh
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: From nationalism to perpetual conflict: The case of Nagorno-Karabakh
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: Vladimír Sobell, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.03.2017
Datum zadání: 16.03.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.03.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2017
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2017
Předmět: Thesis Defence (YAKE05)
Oponenti: Mgr. Marek Německý, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK