Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků RS Sportcentra
Název práce v češtině: Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků RS Sportcentra
Název v anglickém jazyce: Marketing research of the customers´ satisfaction in RS Sportcetrum
Klíčová slova: sportovní marketing, služby, sportovní služby, spokojenost zákazníka
Klíčová slova anglicky: sports marketing, services, sports services, customer satisfaction
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: PhDr. Josef Voráček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.03.2017
Datum zadání: 13.03.2017
Datum a čas obhajoby: 11.09.2018 09:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, U20, H276, Zasedací místnost katedry managementu
Datum odevzdání elektronické podoby:22.08.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:21.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2018
Oponenti: PhDr. Tomáš Ruda, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem bakalářské práce je zjistit pomocí marketingového výzkumu spokojenost zákazníků s nabízenými službami RS Sportcentra. Získané názory a připomínky k poskytovaným službám poslouží k vypracování návrhů na možné zlepšení těchto služeb. Návrhy na zlepšení budou předloženy vedení RS Sportcentra. Po předložení návrhů bude vyslechnut názor manažera a jeho budoucí postup ve vedení sportcentra.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The goal of the bachelor thesis is to find out,through marketing research, the customer satisfaction of the services offered at RS Sportcentrum. The opinions and comments received on the services provided will serve to develop proposals for possible improvements to these services. Suggestions for improvement will be submitted to the RS Sportcentrum management. After submitting the proposals, the manager's opinion and their future progress in the management of the sport center will be heard.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK