Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pojetí ženské krásy a ošklivosti v renesanci
Název práce v češtině: Pojetí ženské krásy a ošklivosti v renesanci
Název v anglickém jazyce: Concept of Female Beauty and Ugliness in Renaissance
Klíčová slova: Žena, krása, oškolivost, renesance
Klíčová slova anglicky: Female, beauty, ugliness, renaissance
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.03.2017
Datum zadání: 22.03.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.03.2017
Datum a čas obhajoby: 06.09.2018 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:03.12.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:05.12.2017
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2018
Oponenti: PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Obsah
Úvod
1. Pojetí krásna v antice
1. 1. Odlišnosti a shody s renesančním uměním
2. Kulturní, sociologické a náboženské reálie v dobách renesance
3. Krása
3. 1. Ženské tělo
3. 2. Vnímání ženského elementu v kulturním kontextu
3. 3. Kontroverze náboženství a těla
3. 4. Ráj - Eva
3. 5. Venuše
4. Ošklivost
4. 1. Ženská ošklivost a její spojitost s mravním ponaučením
4. 2. Žena - pekelné a ďábelské v ní
4. 3. Fantastické prvky v renesančním umění
4. 4. Nesmělé krůčky karikatury
Závěr
Poznámky
Seznam literatury
Obrazová příloha
Seznam vyobrazení
Seznam odborné literatury
ADORNO 1997 — Theodor W. ADORNO: Estetická teorie. Praha 1997
ALIGHIERI 2009 — Dante ALIGHIERI: Božská komedie. Peklo. Brno 2009
ANDĚL 1997 — Jaroslav ANDĚL: Očima Arcimboldovýma = Through the eyes of Arcimboldo (kat. výst.). Praha 1997
BACHTIN 2007 — Michail Michajlovič BACHTIN: François Rabelais a lidová kultura středověku a renesance. Praha 2007
BALABÁN 2009 — Milan BALABÁN: Jímavé portréty biblických žen : milovnice, trpitelky, bojovnice i kněžky noci. Praha 2009
BERNARI/ VECCHI 1980 — Carlo BERNARI/ Pierluigi VECCHI: Tintoretto: Souborné malířské dílo. Praha 1980
BĚLKA/DOLEŽALOVÁ/HAMAR 2006 — Luboš BĚLKA/Iva DOLEŽALOVÁ/Eleonóra HAMAR: Náboženství a tělo. Brno 2006
BIADENE 1990 — Susanna BIADENE (ed.): Titian: prince of painters. (kat. výst.). Venice 1990
BIANCO 2010 — David BIANCO: Brueghel. 2010
BLAŽEK/TRNKA 2009 — Vladimír BLAŽEK/Radek TRNKA: Lidský obličej : vnímání tváře z pohledu kognitivních, behaviorálních a sociálních věd. Praha 2009
BLAŽÍČEK 1997 — Oldřich J. BLAŽÍČEK: Michelangelo. Praha 1997
BLAŽÍČEK 1982 — Oldřich J. BLAŽÍČEK: Raffael. Praha 1982
BOSING 2010 — Walter BOSING: Hieronymus Bosch : kolem 1450‒1516. Mezi nebem a peklem. Praha 2010
BUCHTOVÁ 2000 — Magdalena BUCHTOVÁ: Pojetí krásy v antice. Brno 2000
BURIAN 1959 — Jiří BURIAN: Sprangerova alegone z roku 1607. In: Umění, vol. 7, no. 1, 1959, 54‒56
BURKE 2015 — Edmund BURKE: A philosophical enquiry into the origin of our ideas of the sublime and beautiful. Oxford 2015
BUZZATI/CINOTTI 1992 — Dino BUZZATI/Mia CINOTTI: Bosch. Souborné malířské dílo. Praha 1992
CASTIGLIONE 1978 — Baldassare CASTIGLIONE: Dvořan. Praha 1978
CUMMING 2008 — Robert CUMMING: Slavné obrazy : rozbor a výklad nejznámějších obrazů na světě. Praha 2008
CURTIS 2005 — Gregory CURTIS: Disarmed : the story of the Venus de Milo. Sutton 2005
ČERNÝ 1993 — Václav ČERNÝ: Don Quijote a quijotismus. In: Václav ČERNÝ: Tvorba a osobnost II. Praha 1993, 436‒447
ČADKOVÁ/LENDEROVÁ/STRÁNÍKOVÁ 2006 — Kateřina ČADKOVÁ/Milena LENDEROVÁ/Jana STRÁNÍKOVÁ (ed.): Dějiny žen, aneb evropská žena od středověku do poloviny 20. století v zajetí historiografie. Sborník příspěvků z IV. pardubického bienále 27. ‒28. dubna 2006. Pardubice 2006
DANTO 2008 — Arthur C. DANTO: Zneužitie krásy, alebo estetika a pojem umenia. Bratislava 2008
DEMPF 2002 — Peter DEMPF: Tajemství Hieronyma Bosche. Brno 2002
DELUMEAU 2003 — Jean DELUMEAU: Dějiny ráje. Zahrada rozkoše. Praha 2003
DRIMMER 2006 — Frederik DRIMMER: Velmi zvláštní lidé : panoptikum bizarností : zrůdy, monstra a další neuvěřitelné hříčky přírody. Praha 2006
DUBINOVÁ 2008 — Terezie DUBINOVÁ: Ženy v Bibli, ženy dnes. Sborník přednášek z cyklu Terezie Dubinové, PhD. ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze leden 2007‒ leden 2008. Praha 2008
ECO 2015 — Umberto ECO: Dějiny krásy. Praha 2015
ECO 2015 — Umberto ECO: Dějiny ošklivosti. Praha 2015
ELIAS 2006 — Norbert ELIAS: O procesu civilizace. Sociogenetické a psychogenetické studie. I.. Proměny chování světských horních vrstev na Západě. Praha 2006
ETCOFF 2002 — Nancy ETCOFF: Proč krása vládne světem. Praha 2002
EVDOKIMOV 2011 — Pavel Nikolajevič EVDOKIMOV: Žena a spása světa. Olomouc 2011
FIOCCO 1942 — Giuseppe FIOCCO: Giorgione. Praha 1942
FORCELLINO 2012 — Antonio FORCELLINO: Raphael: a passionate life. Cambridge 2012
FREMANTLE 1975 — Richard FREMANTLE: Florentine Gothic Painters. From Giotto to Masaccio. A Guide to Painting in and near Florence. London 1975
FREUD 1991 — Sigmund FREUD: Vzpomínka z dětství Leonarda da Vinci. Praha 1991
FUČÍKOVÁ 1972 — Eliška FUČÍKOVÁ: Sprangerův obraz Venuše a Adónis v zámecké galerii v Duchcově. K výkladu a ikonografii adónisovského mýtu v 16. století. In: Umění, vol. 20, no. 4, 1972, 347‒62
FUČÍKOVÁ 1978 — Eliška FUČÍKOVÁ: Rudolfinská kresba. Praha 1978
FUSENIG 2010 — Thomas FUSENIG (ed.): Hans von Aachen (1552‒1615) : malíř na evropských dvorech. Císařská konírna Pražského hradu 1.7.2010‒3.10.2010 (kat. výst.). Praha 2010
GARIN 2003 — Eugenio GARIN: Renesanční člověk a jeho svět. Praha 2003
GHYKA 2008 — Matila Costiescu GHYKA: Zlaté číslo, aneb jak pythagorovské rytmy a obřady ovlivnily vývoj západní civilizace. Praha 2008
GINZBURG 2000 — Carlo GINZBURG: Sýr a červi. Svět jednoho mlynáře kolem roku 1600. Praha 2000
GRAVES 2004 — Robert GRAVES: Řecké mýty. Praha 2004
GREBE 2014 — Anja GREBE: Vatikán : sbírka malířství starých mistrů a dalších více než 300 uměleckých děl ze sbírek Vatikánských muzeí. Praha 2014
GREBENÍČKOVÁ 1997 — Růžena GREBENÍČKOVÁ: Tělo a tělesnost v novověkém myšlení. Praha 1997
GRYGAR 2014 — Mojmír GRYGAR: Hieronymus Bosch – zbožný pohan? Vysoké Mýto 2014
GUNDLE 2007 — Stephen GUNDLE: Bellissima: feminine beauty and the idea of Italy. New Haven 2007
GUNDLE 2008 — Stephen GUNDLE: Glamour: a history. Oxford 2008
HEGEL 1966 — Georg Wilhelm Friedrich HEGEL: Estetika. Praha 1966
HELLER 2012 — Agnes HELLER: The concept of the beautiful. Lanham 2012
HOCKE 2001 — Gustav René HOCKE: Svět jako labyrint. Manýrismus v literatuře. Praha 2001
CHAMONIKOLA 2005 — Kaliopi CHAMONIKOLA (ed.): Lucas Cranach a české země. Pod znamením okřídleného hada. Obrazárna Pražského hradu 22.10.2005‒8.1.2006. Praha 2005
CHARLES/MICHEL 2013 — Victoria CHARLES/Émile MICHEL: Brueghel: cca 1525‒1569. Praha 2013
CHASTEL 2008 — André CHASTEL: Leonardo da Vinci, aneb vědy o malířství. Gesto v umění. Brno 2008
CHENEY 2013 — Liana De Girolami CHENEY: Arcimboldo: 1527‒1593. Praha 2013
INSTITORIS/SPRENGER 2006 — Henricus INSTITORIS/Iacobus SPRENGER: Kladivo na čarodějnice. Praha 2006
KANZ 2007 — Roland KANZ: Das Komische in der Kunst. Köln 2007
KAUFMANN 1998 — Thomas DaCosta KAUFMANN : Giuseppe Arcimboldo, the Habsburg´s Leonardo. In: Beket BUKOVINSKÁ/Lubomír KONEČNÝ/Ivan MUCHKA: Rudolf II., Prague and the world : papers from the international conference, Prague, 2‒4 September, 1997. Praha 1998
KENNEDY 2008 — Ian KENNEDY: Tizian: kolem roku 1490‒1576. Praha 2008
KESNER 1993 — Ladislav KESNER: Mistr IW : Galerie výtvarného umění Litoměřice, říjen‒ listopad 1993. Litoměřice 1993
KNAPPE/OETTINGER 1963 — Karl Adolf KNAPPE/Karl OETTINGER: Hans Baldung Grien und Albrecht Dürer in Nürnberg. Nürnberg 1963
KOLDINSKÁ 2004 — Marie KOLDINSKÁ: Každodennost renesančního aristokrata. Praha 2004
KONEČNÝ 1995‒96 — Lubomír KONEČNÝ: Arcimboldo, Christ and Dürer. In: Bulletin of the National Gallery in Prague, vol. 5/6, 1995‒96, 132‒137
KOTKOVÁ 2016 — Olga KOTKOVÁ (ed.): Cranach ze všech stran. Praha 2016
KRIEGESKORTE 2003 — Werner KRIEGESKORTE: Giuseppe Arcimboldo : 1527‒1593. Praha 2003
KRSEK 1976 — Ivo KRSEK: Tizian. Praha 1976
KVAM/SCHEARING/ZIEGLER 1999 — Kristen KVAM/Linda SCHEARING/Valerie ZIEGLER: Eve & Adam : Jewish, Christian and Muslim readings on Genesis and gender. Bloomington 1999
KYBALOVÁ 1996 — Ludmila KYBALOVÁ: Renesance: (15. a 16. století). Praha 1996
LENDEROVÁ 2009 — Milena LENDEROVÁ (ed.): Žena v českých zemích od středověku do 20. století. Praha 2009
LEWIS‒AMES/ROGES 1998 — Francis LEWIS‒AMES/Mary ROGES: Concepts of beauty in Renaissance art. Aldershot 1998
LIGHTBOWN 1989 — Ronald LIGHTBOWN: Sandro Botticelli. Life and work. Abbeville 1989
LIPOVETSKY 2002 — Gilles LIPOVETSKY: Říše pomíjivosti. Móda a její úděl v moderních společnostech. Praha 2010
LIPOVETSKY 2007 — Gilles LIPOVETSKY: Třetí žena. Neměnnost a proměny ženství. Praha 2007
MARWICK 2007 — Arthur MARWICK: IT : a history of human beauty. London 2007
METZLER 2014 — Sally METZLER: Bartholomeus Spranger : splendor and eroticism in imperial Prague. The complete works. New York 2014
MUCHEMBLED 2008 — Robert MUCHEMBLED: Dějiny ďábla. Praha 2008
NESPĚŠNÁ HAMSÍKOVÁ 2016 — Magdaléna NESPĚŠNÁ HAMSÍKOVÁ: Lucas Cranach a malířství v českých zemích (1500‒1550). Praha 2016
NEHAMAS 2007 — Alexander NEHAMAS: Only a promise of happiness : the place of beauty in a world of art. Princeton 2007
NEUBAUER 2016 — Zdeněk NEUBAUER: Boschův triptych v zrcadle Písma: "Zahrada pozemských rozkoší", nebo "Třetí den stvoření"? Praha 2016
NEUMANN 1977 — Jaromír NEUMANN: Rudolfinské umění I. In: Umění, vol. 25, no. 5, 1977, 400‒448
NEUMANN 1978 — Jaromír NEUMANN: Rudolfinské umění II. In: Umění, vol. 26, no. 4, 1978, 303‒347
PACTEAU 1994 — Francette PACTEAU: The symptom of beauty. Cambridge 1994
PEČÍRKA 1943 — Jaromír PEČÍRKA: Michelangelo Buonarroti: život a dílo. Praha 1943
PLATÓN 2010 — PLATÓN: Hippias Větší ; Hippias Menší ; Ión ; Menexenos. Praha 2010
PLATÓN 2014 — PLATÓN: Faidros. Praha 2014
PLOTÍNOS 1994 — PLOTÍNOS: Dvě pojednání o kráse. Praha 1994
PREISS 1967 — Pavel PREISS: Giuseppe Arcimboldo. Praha 1967
PREISS 1986 — Pavel PREISS: Italští umělci v Praze. Renesance, manýrismus, baroko. Praha 1986
PŘIDALOVÁ/RIEGEROVÁ/ULBRICHOVÁ 2006 — Miroslava PŘIDALOVÁ/Jarmila RIEGEROVÁ/Marie ULBRICHOVÁ: Aplikace fyzické antropologie v tělesné výchově a sportu. (Příručka funkční antropologie). Olomouc 2006
RABELAIS 1968 — François RABELAIS: Gargantua a Pantagruel. Praha 1968
REMBERT 2007 — Virginia Pitts REMBERT: Hieronymus Bosch. Praha 2007
REMBERT 2013 — Virginia Pitts REMBERT: Bosch : 1450‒1516. Praha 2013
ROBERTS JONES 2003 — Philippe et François ROBERTS JONES: Pieter Brueghel starší. Praha 2003
ROTTERDAMSKÝ 2008 — Erasmus Desiderius ROTTERDAMSKÝ: Chvála bláznivosti. Praha 2008
RYCHLÍK 2014 — Martin RYCHLÍK: Dějiny tetování. Praha 2014
SACHAU 2004 — Ursula SACHAU: Kacíř Lucas Cranach. Životní příběh světoznámého malíře. Brno 2004
SAVICKÝ 2010 — Nikolaj SAVICKÝ: Renesance jako změna kódu. O komunikaci slovem a obrazem v italském rinascimentu. Praha 2010
SCRUTON 2009 — Roger SCRUTON: Beauty. Oxford 2009
SCHNEIDER 2008 — Rolf SCHNEIDER: Slavní světoví malíři. Žena jako inspirace v malířském umění. Čestlice 2008
SCHOPENHAUER 2007 — Arthur SCHOPENHAUER: O kráse a umení. Bratislava 2007
SCHWARTZ 2016 — Gary SCHWARTZ: Hieronymus Bosch. Cesta do nebe a pekla. Praha 2016
SLÁDEK 2015 — Karel SLÁDEK: Krása spasí svět. Červený Kostelec 2015
SPREGELBURD 2010 — Rafael SPREGELBURD: Heptalogie Hieronyma Bosche. Praha 2010
SCHWARZKOPF 1970 — Nikolaus SCHWARZKOPF: Grünewald. Barbar čistého srdce . Praha 1970
ŠEVČÍK 2008 — Miloš ŠEVČÍK: Bergsonova koncepce komické představivosti a smíchu. Praha 2008
ŠTĚPÁNOVÁ 2010 — Petra ŠTĚPÁNOVÁ: Antické a biblické pojetí krásna jako základ evropské kultury. Brno 2010
TATARKIEWICZ 1985 — Wladyslav TATARKIEWICZ: Dejiny estetiky. Diel 1. Staroveká estetika. Bratislava 1985
TATARKIEWICZ 1991 — Wladyslav TATARKIEWICZ: Dejiny estetiky. Diel 3., Novoveká estetika. Bratislava 1991
TURNEROVÁ 1995 — Alice TURNEROVÁ: Historie pekla. Brno 1995
VANĚK 2010 — Jiří VANĚK: Obecná, ekonomická a informační etika. Praha 2010
VANĚK 2014 — Jiří VANĚK: Estetika v proměnách prožitků. Cesty, propasti a pasti estetiky. Praha 2014
VIGARELLO 2004 — Georges VIGARELLO: Histoire de la beauté. Le corps et l’art d’embellir de la Renaissance à nos jours. Paris 2004
VINCI 2007 — Leonardo da VINCI: Leonardův skicář. Praha 2007
VINCI 1994 — Leonardo da VINCI: Úvahy o malířství. Praha 1994
WOLF 2000 — Naomi WOLF: Mýtus krásy. Ako sú obrazy krásy zneužívané proti ženám. Bratislava 2000
WOODS MARSDEN 2007 — Joanna WOODS MARSDEN (ed.): Titian: materiality, likeness, istoria. Turnhout 2007
YALOM 1999 — Marilyn YALOM: Dějiny ňadra. Kulturní a sociální historie prsou od starověku až po současnost. Praha 1999
ZEMAN 2001 — Jiří ZEMAN: Žena a krása: k otázkám erotologické estetiky. Hradec Králové 2001
ZÖLLNER 2005 — Frank ZÖLLNER: Leonardo da Vinci : 1452‒1519 : malířské a kreslířské dílo. Praha 2005
ZUSKA 2002 — Vlastimil ZUSKA: Mimésis ‒ fikce ‒ distance: k estetice XX. století . Praha 2002
ZUSKA 2003 — Vlastimil ZUSKA: Umění, krása, šeredno. Texty z estetiky 20. století. Praha 2003
Předběžná náplň práce
"Není skvělé krásy, aby nebyla v něčem nějak nesouměrná."
Francis Bacon
Ženská krása nedefinuje jen fyzickou přitažlivost, nýbrž i společenský status. Atraktivita v oblasti prosazení v kolektivu vždy více korelovala s ženským pokolením. V minulosti společnost ošklivost zesměšňovala, zatracovala a v krajním případě přisuzovala ďábelským silám. Krása odpovídala zákonům o proporcionalitě, kterou splňovala například zobrazení Venuše, ale přímo jim odporují vyobrazení zhýralých stařen, sloužících diváku k morálnímu procitnutí. Estetická analýza vybraných děl je zasazena do kulturního, sociologického a náboženského kontextu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
"There is no excellent beauty, that hath not some strangeness in the proportion."
Francis Bacon
Female beauty defines not only physical attractiveness, but also - to a greater extent than male beauty - social status. Ugliness has, on the other hand, been mocked, condemned, and even attributed to diabolical forces. Art bears witness to this. While beauty abides by the laws of proportionality, as is clear from the depictions of Venus, the ugliness of debauched old women attempts to awaken the viewer's moral sense. In this work, aesthetic analysis of selected representative works is set within their cultural, social and religious context.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK