Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hudební činnosti v bilingvní mateřské škole
Název práce v češtině: Hudební činnosti v bilingvní mateřské škole
Název v anglickém jazyce: Musical activities in the bilingual kindergarten
Klíčová slova: hudební činnosti, bilingvismus, komunikace dětí předškolního věku, řeč, jazyk, bilingvní mateřská škola, akční výzkum
Klíčová slova anglicky: Musical activities, bilingualism, communication of the pre-school children, speech, language, bilingual kindergarten, active research
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Milena Kmentová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.03.2017
Datum zadání: 23.03.2017
Datum a čas obhajoby: 23.05.2018 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R128, 128, divadlo, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (UMŠ) (OSZD004MS)
Oponenti: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK