Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Historie a současnost Základní umělecké školy v Teplicích v Čechách
Název práce v češtině: Historie a současnost Základní umělecké školy v Teplicích v Čechách
Název v anglickém jazyce: History and present of the Elementary Art School in Teplice in Bohemia
Klíčová slova: Základní umělecká škola Teplice, Alois Sarauer, významní hudební absolventi, pedagogové školy, bývalí žáci, hudební život
Klíčová slova anglicky: Elementary Art School Teplice, Alois Sarauer, important music graduates, teachers, former students, music life
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.03.2017
Datum zadání: 23.03.2017
Datum a čas obhajoby: 28.05.2018 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R408, 408, studio HV, 4. patro
Datum odevzdání elektronické podoby:16.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Bc. Jan Tůma
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK