Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ema Destinnová jako spisovatelka a skladatelka
Název práce v češtině: Ema Destinnová jako spisovatelka a skladatelka
Název v anglickém jazyce: Emmy Destinn as a writer and composer
Klíčová slova: Ema Destinnová, opera, pěvkyně, spisovatelka, skladatelka
Klíčová slova anglicky: Ema Destinnova, opera, singer, writer, composer
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.03.2017
Datum zadání: 23.03.2017
Datum a čas obhajoby: 29.05.2019 10:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R408, 408, studio HV, 4. patro
Datum odevzdání elektronické podoby:17.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2019
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. MgA. Iva Volavá
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK