Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Bipední lokomoce primátů: ekologické, ontogenetické a morfologické aspekty
Název práce v češtině: Bipední lokomoce primátů: ekologické, ontogenetické a morfologické aspekty
Název v anglickém jazyce: Bipedal locomotion of primates: ecological, ontogenetic, and morphological aspects
Klíčová slova: bipedie, primáti, lokomoce primátů, ontogenetické aspekty, morfologie, ekologické aspekty, transport, člověk
Klíčová slova anglicky: bipedalism, primates, primate locomotion, ontogenetic aspects, morphology, ecological aspects, transport, human
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Hora, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.11.2017
Datum zadání: 18.12.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:10.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2018
Oponenti: Mgr. Jan Novák
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK