Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Slavnosti na dvoře prvních českých Habsburků (1526-1619)
Název práce v češtině: Slavnosti na dvoře prvních českých Habsburků (1526-1619)
Název v anglickém jazyce: Festivities at the Court of the first Czech Habsburgs (1526-1619)
Klíčová slova: slavnost|rituál|ceremoniál|král|korunovace|pohřeb|křest|svatba|dvůr|stolování
Klíčová slova anglicky: festivity|ritual|ceremonial|king|coronation|funeral|christening|wedding|court|dining
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Martin Holý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.03.2017
Datum zadání: 10.03.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.03.2017
Datum a čas obhajoby: 21.06.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:30.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Marie Koldinská, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
- vymezit problematiku
- provést rešerši v dosavadní domácí i zahraniční literatuře k problematice festivit v předmoderní době, k dějinám habsburských dvorů i Habsburků v 16. a raném 17. století
- stanovit okruh pramenů, provést jejich klasifikaci a zhodnotit jejich výpovědní hodnotu pro sledované téma
- stanovit nejvhodnější metodu/y zpracování a ji/je aplikovat (komparativní metoda, metoda case studies apod.)
- typologizovat slavností českých panovníků z rodu Habsburků
- rekonstruovat jednotlivých festivit ve sledované době
- určit základní tendence vývoje s ohledem na zkoumanou problematiku
Seznam odborné literatury
Milena Bravemanová a Michal Lutovský, Hroby a hrobky našich knížat, králů a prezidentů, Praha 2007
Václav Bůžek – Pavel Marek, Smrt Rudolfa II., Praha 2015
David Cressy, Birth, Marriage, and Death: Ritual, Religion, and the Life-Cycle in Tudor and Stuart England: Ritual, Religion, and the Life-Cycle in Tudor and Stuart England, Oxford 1997
Jeroen Duindam, Myths of Power. Norbert Elias and the Early Modern European Court, Amsterdam 1995
Norbert Elias, Die höfische Gesellschaft, 1969
Friedrich Edelmayer (Hg.), Kaiser Maximilian II. Kultur und Politik im 16. Jahrhundert, München 1992
Paula Sutter Fichtner, Emperor Maximilian II., New Haven-Conn. 2001
Arnold van Gennep, Přechodové rituály. Systematické studium rituálů, Praha 1997
Jiří Hrbek, České barokní korunovace, Praha 2010
Josef Janáček, Rudolf II. a jeho doba, Praha 1987
Alfred Kohler, Ferdinand I. 1503–1564. Fürst, König und Kaiser, München 2003
Bronislaw Malinowski, Vědecká teorie kultury, přeložil Bohuslav Kunc, předmluvu a poznatky o autorovi, Ivo Možný, Brno: Krajské kulturní středisko, 1968
Karl Vocelka, Habsburgische Hochzeiten. 1550-1600, Wien-Köln-Graz 1976
Karl Vocelka, Rudolf II. und seine Zeit, Wien-Köln-Graz 1985
Karl Vocelka – Lynne Heller, Soukromý svět Habsburků. Život a všední dny jednoho rodu, Plzeň 2011
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK