Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení a jejich přezkum
Název práce v češtině: Přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení a jejich přezkum
Název v anglickém jazyce: Registration of receivables in insolvency proceedings and their review
Klíčová slova: Insolvenční řízení Věřitel Pohledávka
Klíčová slova anglicky: Insolvency proceedings Creditor Receivable
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Tomáš Pohl
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.03.2017
Datum zadání: 09.03.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.02.2018
Datum a čas obhajoby: 31.01.2018 14:30
Místo konání obhajoby: míst. 229 - část I. a II. státních závěrečných zkoušek se konají bezprostředně po sobě v týž den
Datum odevzdání elektronické podoby:14.11.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:15.11.2017
Datum proběhlé obhajoby: 31.01.2018
Oponenti: prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK