Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dárcovství krve v Jihlavě
Název práce v češtině: Dárcovství krve v Jihlavě
Název v anglickém jazyce: Blood Donation in Jihlava
Klíčová slova: krev, historie, transfuze, dárcovství, odběr krve, Jihlava
Klíčová slova anglicky: blood, history, transfusion, donation, blood collection, Jihlava
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Lucie Hlaváčová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.03.2017
Datum zadání: 08.03.2017
Datum a čas obhajoby: 28.05.2018 08:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R315, 315, laboratoř biologie, 3. patro, vpravo
Datum odevzdání elektronické podoby:04.03.2018
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: RNDr. Edvard Ehler, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK