Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Programy pro původce domácího násilí
Název práce v češtině: Programy pro původce domácího násilí
Název v anglickém jazyce: Programs for the originator of domestic violence
Klíčová slova: Domácí násilí|původce násilí|program pro původce násilí|podoba programů|efektivita programů|prvky zvyšující efektivitu
Klíčová slova anglicky: Domestic violence|violence offender|domestic violence offender program|program forms|program effectivity|effectivity increasing factors
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: PhDr. David Čáp, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.03.2017
Datum zadání: 07.03.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.03.2017
Datum a čas obhajoby: 03.09.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Iva Štětovská, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce navazuje na bakalářskou práci Psychologické souvislosti výcviků orientovaných na zvládání vzteku (Kubešková, 2016). Práce bude rozdělena na dva stěžejní celky, přičemž první celek představí skupinové programy (kurzy, výcviky, terapie, atd.) určené pro původce domácího násilí či osoby, které nezvládají svou agresi (seberozvojové kurzy). Zvláštní pozornost bude věnována efektivitě těchto programů. Práce se pokusí identifikovat prvky, které zvyšují jejich účinnost. První část dále přinese srovnání programů v České republice a v zahraničí. Druhým celkem bude výzkum týkající se efektivity programů, které se konají v České republice. Výzkum bude mít podobu kvalitativní studie, která bude poskytovat hlubší náhled na práci s původci násilí.
Práce si klade za cíl zmapovat podobu programů pro původce domácího násilí a především jejich efektivitu. Samotný výzkum bude moci sloužit k rozšíření obzorů o dané problematice a ke zkvalitněních stávajících programů.
Seznam odborné literatury
Aaron, S. M., & Beaulaurier, R. L. (2016). The need for new emphasis on batterers intervention programs. Trauma, Violence, & Abuse, 1-8.

Karahan, T. F., Yalcin, B. M., & Erbaş, M. M. (2014). The beliefs, attitudes and views of university students about anger and the effects of cognitive behavioral therapyorineted anger control and anxiety management programs on their anger management skill levels. Educational Sciences: Theory & Practice, 14(6), 2071-2082.

Kraus, H., & Logar, R. (2008). Das Wiener Anti- Gewalt- Programm: Ein opferorientiertes Täterprogramm. Wien.

Kubešková, V. (2016). Psychologické souvislosti výcviků orientovaných na zvládání vzteku. Nepublikovaná bakalářská práce, Univerzita Karlova v Praze, Česká republika.

Lipsey, M. W., Landenberger, N. A., & Wilson, S. J. (2007). Effects of cognitivebehavioral programs for criminal offenders. Campbell Systematic Reviews.

Pešek, R., Praško, J., & Štípek, P. (2013). Kognitivně behaviorální terapie v praxi: pro terapeuty, studenty a poučené laiky. (299 s.) Praha: Portál.

Praško, J., Moţný, P., & Šlepecký, M. (2007). Kognitivně behaviorální terapie psychických poruch. (1063 s.) Praha: Triton.

Price, B. J., & Rosenbaum, A. (2009). Batterer intervention programs: A report from the field. Violence and victims, 24(6), 757-770.

Yorke, N. J., Friedman, B. D., & Hurt, P. (2010). Implementing a batterer´s intervention program in a correctional setting: A tertiary prevention model. Journal of Offender Rehabilitation, 49(7), 456-478.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK