Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stresová urinární inkontinence u žen a dívek s cystickou fibrózou - prevalence a fyzioterapeutická intervence
Název práce v češtině: Stresová urinární inkontinence u žen a dívek s cystickou fibrózou - prevalence a fyzioterapeutická intervence
Název v anglickém jazyce: Stress urinary incontinence in women and girls with cystic fibrosis - prevalence and physiotherapeutical intervence
Klíčová slova: Stresová urinární inkontinence, cystická fibróza, fyzioterapie, konzervativní terapie, pánevní dno, kvalita života
Klíčová slova anglicky: Stress urinary incontinence, cystic fibrosis, physiotherapy, conservative therapy, pelvic floor, quality of life
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.03.2017
Datum zadání: 27.04.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.08.2017
Datum a čas obhajoby: 25.05.2017 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:02.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2017
Oponenti: Mgr. Michaela Havlíčková
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá problematikou stresové močové inkontinence u pacientek trpících cystickou fibrózou. Teoretická část je věnována stresové inkontinenci jako takové, příčinám jejího vzniku a porovnání rozdílů u pacientek s cystickou fibrózou a ostatní populací. Dále zde nalezneme hypotézy zabývající se specifiky pacientek s cystickou fibrózou a následnou diskuzi nad výstupy z hypotéz. Zmíněn je též dopad stresové močové inkontinence na kvalitu života pacientek. Ve druhé části jsou obsaženy postupy vyšetření a možnosti konzervativní terapie včetně jednotlivých fyzioterapeutických metodik a preventivních opatření. Součástí práce je kazuistika devatenáctileté pacientky s cystickou fibrózou, trpící močovou inkontinencí.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK