Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vzdělávací aktivity v oblasti fyziky pro podporu a rozvoj skautingu
Název práce v češtině: Vzdělávací aktivity v oblasti fyziky pro podporu a rozvoj skautingu
Název v anglickém jazyce: Educational activities in physics field for skauting
Klíčová slova: skaut, fyzika, vzdělávání
Klíčová slova anglicky: scaut, physics, education
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Vedoucí / školitel: RNDr. Martina Kekule, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
1. Seznámit se s dobrými materiály týkajícími se skautské metodiky.
2. Seznámit se skautskými aktivitami, které se týkají fyziky.
2. Navrhnout aktivity, které mohou být použity v rámci oddílové činnosti.
3. Vytvořit podpůrné materiály (tištěná/ video forma) pro oddílové vedoucí.
4. Tyto aktivity/materiály pilotovat v praxi a na základě pilotáže je upravit.
5. Vytvořené materiály publikovat na platformách běžně dostupných skautským vedoucím.
Seznam odborné literatury
Seznam odborné literatury
https://odborky.skauting.cz/
https://casopisy.skaut.cz/
Informace o skautském výchovném programu:
https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ vzdelavani/vzdelavaci-system
https://krizovatka.skaut.cz/oddil/program
Šantora, Nosek, Janov a Dostál: Skautské století, TDC a Mladá fronta, 2012

Broklová, Z. (2008). Netradiční metody a formy fyzikálního vzdělávání (Disertační práce). Praha: Univerzita Karlova v Praze.
Mundy, J. (1998). Leisure education: Theory and Practice. Champaign, Illinois: Sagamore Publishing.
Metodické materiály science center českých i zahraničních, ze zahraničních např. https://www.exploratorium.edu/
Programy v Kaprálově mlýně http://www.kapraluvmlyn.cz/
Souhrnný sborník Veletrhu nápadů učitelů fyziky (2014). Dostupné z http://vnuf.cz/sbornik/
Šerák, M. (2009). Zájmové vzdělávání mládeže a dospělých. In J. Průcha (Ed.), Pedagogická encyklopedie (503-507). Praha: Portál.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK