Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fenomén "názorové bubliny" očima aktivních uživatelů Facebooku
Název práce v češtině: Fenomén "názorové bubliny" očima aktivních uživatelů Facebooku
Název v anglickém jazyce: The Outlook of Active Facebook Users on The "Filter Bubble" Phenomenon
Klíčová slova: internet, sociální site, algoritmus, personalizační filtry, informační proud, "názorová bublina", selektivní expozice, konfirmáční zkreslení, "komnata ozvěn",způsoby ovlivňování, formování názorů, manipulace, důvěryhodnost informací
Klíčová slova anglicky: internet, social networks, algorithm, personalization filters, information flow, "filter bubble", selective exposure, confirmation bias, "echo chamber effect", influence, views shaping, manipulation, safety issues.
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Elektronická kultura a semiotika (24-KEKS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Irena Řehořová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.03.2017
Datum zadání: 02.03.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2018
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Martin Charvát, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK