Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Effects of exotic plant extracts on proliferation and migration of normal human dermal fibroblasts
Název práce v češtině: Účinky extraktů exotických rostlin na proliferaci a migraci primárních dermálních fibroblastů
Název v anglickém jazyce: Effects of exotic plant extracts on proliferation and migration of normal human dermal fibroblasts
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.03.2017
Datum zadání: 02.03.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.03.2017
Datum a čas obhajoby: 12.09.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2018
Oponenti: doc. MUDr. Josef Herink, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK