Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pořadí narození a jeho vliv na biologické rozdíly mezi jedinci
Název práce v češtině: Pořadí narození a jeho vliv na biologické rozdíly mezi jedinci
Název v anglickém jazyce: Birth order and its influence on biological differences
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Vedoucí / školitel: Mgr. Radim Kuba
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.06.2018
Datum zadání: 02.10.2018
Předběžná náplň práce
Pořadí narození má významný vliv na biologické aspekty jedinců. Provedené studie ukazují, že k významným odlišnostem dochází např. v oblasti porodní váhy, výšky, velikosti hlavy. Často se hovoří o "rich uterine environment" prvorodiček - tzn. lepších predispozicích dělohy a zdrojů matky při vývoji prvního dítěte. Někteří autoři také zmiňují, že se vzrůstajícím počtem dětí v rodině se zvyšuje i pravděpodobnost výskytu genetických chorob a problémů se zdravím. Cílem práce by bylo zpracovat literární rešerši, která by zahrnovala vybranou vědeckou literaturu týkající se tématu a poskytla buď komplexnější přehled o problematice, nebo je možné se zaměřit pouze na některé parametry a věnovat se jim v práci s větší pozorností. Více informací o probíhajících výzkumech lze nalézt na: http://www.prvnipomocprfuk.eu/radim-kuba/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK