Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Téma dospívání v moderní italské literatuře
Název práce v češtině: Téma dospívání v moderní italské literatuře
Název v anglickém jazyce: Puberty Theme in the Modern Italian Literature
Klíčová slova: italská literatura; Moravia; Saba; Bassani; dospívání
Klíčová slova anglicky: Italian literature; Moravia; Saba; Bassani; puberty
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.03.2017
Datum zadání: 01.03.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.03.2017
Datum a čas obhajoby: 20.06.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:05.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Mgr. Alice Flemrová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Autorka pojedná na třech exemplárních textech téma dospívání v moderní italské literatuře. Doporučuji následné výkladové schéma:
1. Úvod: záměr a metoda.
2. Tematika dětství a dospívání v literatuře 20. století.
3. Alberto Moravia: biobibliografický medailon, analýza románu Agostino.
4. Umberto Saba: biobibliografický medailon, analýza novely Ernesto.
5. Giorgio Bassani: biobibliografický medailon, analýza prózy Dietro la porta.
6. Závěr : analyzované texty v širších žánrových souvislostech („román dospívání“).
Seznam odborné literatury
Frandini, P.. Giorgio Bassani e il fantasma di Ferrara. Lecce: Manni 2004.
Gaeta, M. I. Giorgio Bassani: Uno scrittore da ritrovare. Roma: Fahrenheit 2004.
Favretti, E. La prosa di Umberto Saba. Dai racconti giovanili a «Ernesto». Roma: Bonacci 1982.
Lavagetto, M.. Per conoscere Saba. Milano: Mondadori 1981.
Sanguineti, E. Alberto Moravia. Milano: Mursia 1977.
Pandini, G. Invito alla letteratura di Moravia. Milano: Mursia (1973).
Svoboda K., Dítě v slovesném umění, Třebechovice: A. Dědourek 1948.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK