Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vnímání stereotypů a předsudků připisovaných hostům zaměstnanci hotelu s mezinárodní klientelou
Název práce v češtině: Vnímání stereotypů a předsudků připisovaných hostům zaměstnanci hotelu s mezinárodní klientelou
Název v anglickém jazyce: Perception of stereotypes and prejudices attributed to guests by hotel staff with an international clientele
Klíčová slova: Hoteloví hosté, stereotypy, předsudky, národnostní stereotypy, gesta, interkulturní komunikace, hosté
Klíčová slova anglicky: Hotel guests, stereotypes, prejudices, national stereotypes, gestures, intercultural communication, guests
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.02.2017
Datum zadání: 28.02.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:30.06.2017
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2017
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: doc. PhDr. Gabriela Málková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK